Nederland is een land van regels, als je gaat bouwen ontkom je daar ook niet aan. De meeste mensen weten dat je een vergunning nodig hebt als je bijvoorbeeld een dakkapel gaat plaatsen op de voorgevel, maar geldt dat ook als je de kozijnen wilt vervangen. Hiervoor kan het Omgevingsloket worden geraadpleegd, maar het is allemaal niet zo moeilijk. Zolang je de huidige stijl van de voorgevel intact houdt kunnen de kozijnen vervangen worden.

Kozijnen vervangen kan meestal zonder vergunning

Sinds oktober 2010 is de omgevingsvergunning van toepassing, die in de plaats is gekomen van de reguliere bouwvergunning. Het grootste voordeel van deze verandering is de digitalisering, anders gezegd je kunt nu alle plannen digitaal aanleveren, printen is niet meer nodig. Inhoudelijk verschilt de omgevingsvergunning niet van de reguliere bouwvergunning.

Mocht je de kozijnen willen vervangen dan zul je eerst moeten weten tot welke categorie bouwwerken jouw woning behoort. Doorgaans kan de woning aangemerkt worden als hoofdgebouw, dan zijn sowieso de kozijnen vergunningsvrij te vervangen van de zij- en achtergevels, dat geldt zoals al vermeld ook voor de voorgevel, mits de huidige stijl blijft gehandhaafd. Moeten de oude antieke kozijnen van de voorgevel plaatsmaken voor hypermoderne kunststof kozijnen, dan is een vergunning onafwendbaar.

De kozijnen van bijgebouwen die toebehoren aan het hoofdgebouw zijn eveneens zonder vergunning te vervangen. Voorbeelden van bijgebouwen zijn schuren en uitbouwtjes. Je kunt de functie van een bouwwerk terugvinden in het bestemmingsplan van de gemeente. Wanneer jouw schuur of uitbouwtje niet toebehoort aan het hoofdgebouw, dan moet een vergunning worden aangevraagd.

Kozijnen en beschermde monumenten

Sommige woningen behoren tot de categorie gemeentelijk en provinciaal beschermd monument. Helaas moet dan altijd een vergunning worden aangevraagd, dus evengoed bij onderhoud- en restauratiewerkzaamheden. De regelgeving voor beschermde rijksmonumenten wijkt enigszins af, want deze bouwwerken kun je wel zonder vergunning onderhouden en restaureren. Je kunt voor de zekerheid een check doen op www.omgevingsloket.nl.

Rolluiken

Veel mensen laten na het vervangen van de kozijnen ook gelijk (elektrische) rolluiken plaatsen, er zijn bedrijven die de diensten combineren waardoor het een stuk goedkoper is dan het apart te doen.

Er zijn diverse voordelen van de rolluiken, zo moet je denken aan een koeler huis in de zomer en een donkere kamer waardoor het voor de meeste mensen makkelijker is om in slaap te vallen.

Rolluiken zijn al verkrijgbaar voor een paar tientjes per stuk, uiteraard moet je wel goed op de kwaliteit letten.