De cluster ketenintegratie wil bevorderen dat bij alle processen in de bouwketen de klant centraal staat en dat de afstemming tussen die processen primair gericht is op waardecreatie voor de afnemer/gebruiker
Het realiseren van ketenintegratie in de bouwsector via het sluiten van strategische allianties partnering of co-makership  komt niet van de grond wegens het ontbreken van continuïteit in opdrachten voor de samenwerking.  Derhalve moet de oplossing worden gevonden voor  het creëren van een netwerk dat functioneert als een ketenintegrator. Daar waar partijen elkaar in het netwerk tegenkomen ontstaat een geïntegreerde keten

De cluster ketenintegratie heeft de volgende doelstellingen:
– verkrijgen en verschaffen van inzicht in de bouwketen en  de bijbehorende informatiestromen en de sociaal-economische aspecten van de keten en de onderlinge relaties daartussen;
– het ontwikkelen van strategieën voor vernieuwingen in de bouwketen en het wegnemen van belemmeringen
– het ontwikkelen en introduceren van kennis en tools om de gewenste vernieuwingen in de bouwketen te ondersteunen

De cluster ketenintegratie levert hiermee een bijdrage aan de realisatie van :
– een kennisinfrastructuur voor netwerkkunde en organisatiekunde t.b.v. de  bouwsector
– bouwproducten met een grotere toegevoegde waarde voor de investeerder, de gebruiker en de omgeving
– een financieel sterke sector, d.w.z. : een verbetering van de bedrijfsresultaten. Eerste verkenningen hebben laten zien dat er besparingen zijn te realiseren van 10 a 15%.
– een sector die zich duurzaam ontwikkeld, d.w.z. ontwikkelingen en innovaties beklijven en er is aandacht voor de invloed van de gebouwde omgeving op het milieu.